Herplaatsingsplicht bij ontslag

Mocht je ooit te maken krijgen met een ontslagprocedure van een werknemer, kom je in aanraking met de herplaatsingsplicht. En dit betekent een hoop geregel en uitzoekwerk. 

“Wat staat me dan precies te doen?” horen wij je zeggen. En “hoe zit dat dan bij werknemers waarbij ik de samenwerking echt niet meer zie zitten?”. We loodsen je bondig door de materie heen.

De herplaatsingsplicht is sinds 2015 bij de wet vastgelegd (art. 7.669, lid 1 BW). Deze houdt in dat je als werkgever verplicht bent te onderzoeken of een werknemer die te maken krijgt met dreigend ontslag op een andere plek in het bedrijf herplaatst kan worden. Pas wanneer dit bewezen onmogelijk  blijkt of niet in de rede lig, mag de werknemer ontslagen worden en kan het UWV (of de kantonrechter) het aangevraagde ontslag akkoord bevinden. 

Ontslagen door werkgever

Wanneer het ontslag buiten de schuld van de werknemer ligt, bijvoorbeeld door overname of reorganisatie, blijkt het regelmatig mogelijk iemand succesvol in een gelijkwaardige functie op een andere afdeling te positioneren, zeker bij de grotere bedrijven. Immers, de theoretische mogelijkheden zijn hier nu eenmaal ruimer. 

Wanneer er sprake is van bewezen wanprestatie door de werknemer, of een verstoorde werkrelatie, ligt de situatie vanzelfsprekend anders, maar is de herplaatsingsplicht nog steeds van kracht. De regel kan hierbij in eerste instantie veel weerstand opleveren bij beide partijen. Overigens bestaat de kans natuurlijk ook, dat het functioneren van de werknemer verbetert op een andere werkplek in het bedrijf en is het ook mogelijk dat een verstoorde werkverhouding er op vooruit gaat. Om het herplaatsingstraject te laten slagen ben je als werkgever dan ook verplicht een begeleidingstraject aan te bieden. Pas wanneer de herplaatsing met begeleiding niet bewezen effectief is, kan ontslag in gang worden gezet.  

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Zie je herplaatsing binnen het bedrijf met de betrokken werknemer niet zitten, of acht je het oprecht onmogelijk, kun je onderling afspraken maken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ook wel bekend als ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak wordt er dan onderhandeld over een transitievergoeding, waarin het achterwege laten van de herplaatsingsplicht veelal financieel wordt verwerkt. 

Wanneer de zaak helaas toch bij de kantonrechter terecht komen, zal je als werkgever aannemelijk moeten maken dat het ontslag terecht was en dat je alle mogelijkheden in het kader van herplaatsing hebt verkend. Daarbij loop je het risico op een verhoogde transitievergoeding, dan wel de ontbinding van het ontslag. Iets om rekening mee te houden dus!

Heb jij en vraag voor Rens & Goossens, neem dan contact met ons op of loop binnen bij ons op kantoor. Wij helpen je graag verder.

Artikel delen: