MKB verzuim ontzorg verzekering

Goed verzekerd bij een zieke werknemer

Per 1 januari 2020 komen verzekeraars met een alternatief voor de huidige verzuimverzekeringen op de markt, speciaal voor kleine werkgevers: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Dit is de uitkomst van een convenant tussen de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars. De nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering vangt het financiële risico op en neemt de re-integratiebegeleiding van langdurig zieke medewerkers over. Deze `ontzorging’ is Poortwachter-proof. De verzekering vergoedt eventuele loonsancties van het UWV. 

Loondoorbetaling bij ziekte

De eerste twee jaar is een werkgever verplicht het salaris van een zieke werknemer voor het grootste deel door te betalen en de zieke werknemer te helpen bij een snelle terugkeer naar de werkvloer. Kleine werkgevers kunnen zich tegen de verplichting om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen verzekeren met een verzuimverzekering. Drie kwart van de bedrijven met minder dan zeven werknemers heeft zo’n verzekering. Met de nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering heeft u voortaan de keuze om ook de re-integratie bij een verzekeraar onder te brengen. 

Met ingang van 2021 krijgen bedrijven tot 25 medewerkers een premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Het kabinet heeft hier 450 miljoen euro voor gereserveerd. 

 

Heb jij en vraag voor Rens & Goossens, neem dan contact met ons op of loop binnen bij ons op kantoor. Wij helpen je graag verder.

Artikel delen: