Wanneer ben je fiscaal partner?

Wanneer ben je fiscaal partner?

Uw fiscale partner

Fiscale partnerschap kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Er zijn namelijk onderdelen van de aangifte die voor u en uw fiscale partner samen gelden:

  • U mag uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen.
  • Drempelbedragen hangen af van het inkomen van u en uw partner samen.

U kunt in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen tussen u en uw fiscale partner. De manier waarop u de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.


Wie is dan uw fiscale partner?

Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd? Hebt u een geregistreerd partnerschap? Of bent u allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten? Dan bent u fiscale partners met uw echtgenoot of partner (art. 5a Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Als bovenstaande niet van toepassing is, maar er staat iemand op uw adres ingeschreven, kan deze persoon uw fiscale partner zijn (art. 1.2 Wet inkomstenbelasting 2001). U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U hebt samen een kind.
  2. 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
  3. U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  4. U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
  5. U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Geldt deze situatie voor u? Maar verhuurt u een deel van uw woning aan degene met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan bent u geen fiscale partners. U moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
  6. U was het jaar ervoor al fiscale partners.

Heb jij nog een vraag over fiscaal partnerschap, neem dan contact met ons op of loop binnen bij ons op kantoor. Wij helpen je graag verder.

_

Artikel delen: