Rens & Goossens vertelt over de investeringsaftrek - een extra aftrekpost bedrijven

Een extra aftrekpost bedrijven

Wanneer je in 2018 in bedrijfsmiddelen investeert, kun je in aanmerking komen voor investeringsaftrek, extra aftrekpost bedrijven bovenop de standaard aftrekpost van de door jou gemaakte kosten. Zo kun je extra fiscale aftrek krijgen voor investeringen die een energiebesparing opleveren, investeringen met een positief meetbaar effect op het milieu of in bedrijfsmiddelen die direct ten goede komen aan je bedrijf. We noemen deze extra aftrekpost bedrijven dan ook energie-, milieu- en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek

Als ondernemer heb je in de regel middelen nodig om je producten te kunnen maken of je diensten te kunnen verlenen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van machines, transportmiddelen, gereedschap, inventaris, een vergunning, etc. Wanneer je als bedrijf zelf een bedrijsmiddel voortbrengt (maakt), kun je kosten voor inzet van eigen personeel, materiaal en werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd ook opvoeren als investering in bedrijfsmiddelen. We noemen dit de zogenaamde voortbrengingskosten. De aanschaf- en voortbrengingskosten samen noemen we een investering.
Al bij een investering in bedrijfsmiddelen van minimaal €2301,- kun je de kosten opvoeren om aanspraak te maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De belastingdienst beoordeelt of je investering redelijk is. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt in 2018 een maximum investeringsbedrag van €314.673,- in bedrijfsmiddelen voor je onderneming.

Energie-investeringsaftrek

Wanneer je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, kan dit je als bedrijf behoorlijk voordeel opleveren door een lagere energierekening. Bovendien maak je voor de kosten voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen aanspraak op energie-investering-aftrek.
Voor zowel specifieke energie besparende investeringen als maatwerkinvesteringen kun je in aanmerking komen voor deze extra aftrekpost bedrijven. De RVO hanteert hiervoor de zogenaamde Energielijst als richtlijn. Voor het jaar 2018 is het aftrekpercentage 54,5% op de fiscale winst, met een minimaal investeringsbedrag van €2.500,- per bedrijfsmiddel en een maximum van in totaal €120.000.000,-.

Milieu-investeringsaftrek

Afhankelijk van het werkelijke effect op het milieu en de gangbaarheid van de bedrijfsmiddelen in relatie tot je bedrijfsvoering, kun je met de milieu-investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Op de zogenaamde Milieulijst van de RVO vind je alle bedrijfsmiddelen die voor deze aftrek in aanmerking komen en in welke categorie milieu investering een bedrijfsmiddel valt.
Voor de milieu-investeringsaftrek geldt een minimum investeringsbedrag van €2500,- en een maximumbedrag van €25.000.000,-.

Voor zowel de energie- als de milieu-investeringsaftrek geldt dat je de aanvraag binnen drie maanden na de investering in moet dienen bij de RVO.
Energie- en milieu-investeringsaftrek kunnen gecombineerd worden met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar niet met elkaar.

Meer informatie over investeringsaftrek en alle voorwaarden vind je op de website van de belastingdienst of de RVO. Wil je gelijk een helder antwoord op al je vragen, staan wij als belastingadviseurs natuurlijk voor je klaar.

Artikel delen: